ESZA Kht. akadálymentes web oldalaink
Keresés o.k.
Kezdőoldal Állásajánlatok Pályázó tájékoztató EPER NCA
ESZA Kht. ESZA Kht. kezdooldal Uniós programok Hazai programok ESZA Kht. kezdooldal Uniós programok Hazai programok
ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
: ESZA KHT.
A szervezetről
Elérhetőségeink
Rendezvények
Állásajánlatok (0)
Hírlevél
Közérdekű adatok
: UNIÓS PROGRAMOK
Hírek
Az uniós támogatáspolitika
Pályázatok
Jogszabályok, dokumentumok
Gyakran ismétlődő kérdések
: HAZAI PROGRAMOK
Hírek
Pályázati felhíváskereső
Pályázati projektkereső
Partnerkereső
Dokumentumok
Fórum
Gyakran ismétlődő kérdések
Internetes pályázatkezelő
  rendszer
Online ügyfélszolgálat
bejelentkezés
email cím
jelszó
Regisztráció
Elfelejtette a jelszavát?

: Együttműködő
partnereink

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Magyaroszag.hu

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

EU

A fogyatékkal élő emberek munkaerőpiacra jutásának elősegítése
(HU 0105-02 számú program)

A 2003. június hónapban
MEGÍTÉLT TÁMOGATÁSOK

FINANSZÍROZÁSI FORRÁS: HU0105-02 „A fogyatékkal élő emberek munkaerőpiacra jutásának elősegítése” c. Phare program az Európai Unió és a Magyar Köztársaság közös finanszírozásában

1. A HU0105-02 számon, 2002. szeptember 3-án meghirdetett pályázati felhívás alapján megítélt támogatások

Kedvezményezett
neve és székhelye

Projekt megnevezése

Projekt helyszíne

Projekt-
megvalósítás
időtartama (hónap)

Támogatás összege (EUR)

A támogatás százalékos aránya az összes támogatható projektköltségből (%)

Békés Megye Fogyatékosok Ápoló-, Gondozó Otthona „Fogyatékkal élő emberek foglalkoztatási rehabilitációja Békés megyében” Dél-alföldi régió

18

440.172

72,7

Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ „Csillagok" rehabilitációs projekt Dél-alföldi régió

18

388.141

91,1

Bajai Kommunális és Szolgáltató Kht. „Tanulásban akadályozottak munkaerőpiaci integrációjának elősegítése” Dél-alföldi régió

18

360.393

82,9

Mórahalmi Gondozási Központ „Kiindulópont: az ember" – személyközpontú rehabilitációs rendszer a Homokháton Dél-alföldi régió

18

394.795

93

JNSZM Munkaügyi Központ „REFOMENTOR Foglalkozási Rehabilitáció Központú Mentorhálózat kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok Megyében" Észak-alföldi régió

18

347.068

75,9

Módszertani Ápoló-Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézmény „Kele" Észak-alföldi régió

18

200.000

86,7

Göllesz Viktor Spec. Szakiskola és Ált. Iskola „Esély a teljes életre!" Észak-alföldi régió

18

380.525

77,7

Hajdú-Bihar Megyei Önkorm. Idősek Otthona és Módszertani Int. Kézműves műhelyekkel a fogyatékos emberek integrációjáért „Kézben tartjuk" Észak-alföldi régió

18

62.679

77,7

Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány Nyíregyházi sclerosis multiplex centrum Észak-alföldi régió

18

199.740

56,9

DERMÁK Kht. „Helyünk a munka világában" Észak-alföldi régió

18

50.059

73,7

DMJV Városi Szociális Szolgálat „Értelmileg akadályozott fiatalok integrált foglalkoztatásának rendszerszemléletű modellje” Észak-alföldi régió

18

721.535

95,7

Jó Szándék Alapítvány „Értelmi fogyatékos személyek munkaszocializációja, manuális képességeinek fejlesztése, terápiás és nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatása” Észak-Magyarország

18

527.500

78

Szív a Szívért Alapítvány „Kommunikáció a munkahelyen" Észak-Magyarország

18

473.613

91,3

B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház „Mozgáskorlátozottak integrált foglalkoztatása az egészségügyre váró innovációban" Észak-Magyarország

18

349.826

90,7

Miskolci Autista Alapítvány „Autisták és megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása” Észak-Magyarország

18

159.200

63,9

A HU0105-02 „A fogyatékkal élő emberek munkaerőpiacra jutásának elősegítése” c. Phare program nyertesei

DA-02

Projekt címe:
Fogyatékkal él
ő emberek foglalkoztatási rehabilitációja Békés megyében

Főpályázó:
Békés Megyei Fogyatékosok Ápo
ló-Gondozó Otthona

Partnerek:
Békés Megyei Borostyánkert Otthon
Békés Megyei Nefelejcs Otthon
Békés Megye Képvisel
őtestülete Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona
Békés Megye Képviselőtestülete Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakiskola és Diákotthon
Békés Megye Képviselőtestülete Ált. Isk., Spec. Szakiskola, Diákotthon és Lakásotthon
Békés Megye képviselőtestülete Pándy Kálmán Kórház
Békés Megye Szociális Otthona
Értelmi Fogyatékosok és Segít
őik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
Békés Megyei Önkormányzat

Támogatás összege: 440 172 euró

Rövid leírás: A projekt 124 fős célcsoportján belül (értelmében akadályozott vagy megváltozott munkaképességgel rendelkező személyek) 96 fő számára valamilyen foglalkoztatási kimenettel (védett foglalkoztatásra - 68 fő, félig védett foglalkoztatásra - 17 fő, valamint integrált foglalkoztatásra -11 fő) nyújtandó fejlesztő felkészítés vagy személyi segítség szükséges feltételeinek megteremtését kívánják létrehozni. Továbbá személyi segítséget kap 18 fő azzal a céllal, hogy munkát találjanak, és 10 fő azzal a céllal, hogy munkában maradjanak. További tevékenységek: a területen dolgozó munkatársak és vezetők szakmai továbbképzése, integrált foglalkoztatási tréning a célcsoport számára, a környezet felkészítése az integrált foglakoztatásra. 11 fő integrált foglalkoztatásával kívánják elérni a célcsoport autonómiájának, életminőségének javítását, társadalmi integrációjuk megvalósítását.

 
DA-03

Projekt címe: „CSILLAGOK" rehabilitációs projekt

Főpályázó: Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ

Partnerek:
Kecskeméti Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete
Kecskemét Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltató Központ
Peri-Pack Kereskedelmi Kft.

Támogatás összege: 388 141 euró

Rövid leírás: A projekt két tevékenységi kört ölel fel, az egyikben 12 fő felkészítését vállalják a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek számára nyújtandó segítő-kísérő szolgáltatás működtetéséhez; a második körben mozgássérült személyek (14 fő) integrált foglalkoztatását vállalják gépkezelő és csomagolóanyag gyártó munkakörben, akadálymentes munkahelyek létrehozásával, a célszemélyek szocio-kulturális felkészítésével, képzésével, a foglalkoztatók attitűdváltoztatásával, a hasonló helyzetben élők számára példaértékű modell létrehozásával.

DA-07

Projekt címe:
Tanulásban akadályozottak munkaer
őpiaci integrációjának elősegítése

Főpályázó:
Bajai Kommunális és Szolgáltató Kht.

Partnerek:
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Speciális Közoktatási és Szakszolgálati Intézménye

Támogatás összege: 360 393 euró

Rövid leírás: a projekt célja a tanulási akadályozottsággal élő, iskolarendszerből kikerült fiatalok munkaerőpiaci integrációjának elősegítése. A projekt során 20 fő 12 hónapos tranzitfoglalkoztatása valósul meg a megfelelően adaptált OKJ szakképesítés elsajátítása után, használt infokommunikációs eszközök szétszerelése, bontása és a hulladék újrahasznosítása területén. A program 3 tevékenységi kört ölel fel: szakképzés (hulladékgyűjtő OKJ szakmai képzés adaptálása, mentálhigiénés képzés), szolgáltatásfejlesztés (a célcsoport integrációját elősegítő rehabilitációs szolgáltatások), és foglalkoztatás (20 fő foglalkoztatása 12 hónapon keresztül).

DA-09

Projekt címe:
 „Kiindulópont: az ember" – személyközpontú rehabilitációs rendszer a Homokháton

Főpályázó: Mórahalmi Gondozási Központ

Partnerek:
Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány
Móra-Vitál Egészségmeg
őrző és Szociális Kht.
Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Mórahalmi Kirendeltsége
Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola
Mórakert Szövetkezet
Mórahalom Város Képvisel
őtestülete Polgármesteri Hivatal, Városi Fürdő

Támogatás összege: 394 795 euró

Rövid leírás: A cél olyan egyénközpontú szolgáltató struktúra kialakítása, amely ellátja, felzárkóztatja, fejleszti, képezi, pszicho-szociálisan rehabilitálja és a nyílt munkaerőpiacra re-integrálja a célcsoport tagjait. 14 fő megváltozott munkaképességű egyén foglalkoztathatóságának növelése valósul meg két, a célcsoport igényeihez adaptált OKJ képzés (informatikai szakképzés, gyógymasszőr képzés) végrehajtásával. Sor kerül még a szakmai szolgáltató és rehabilitációs team (5 fő) működtetéséhez szükséges tárgyi és anyagi feltételek megteremtésére, valamint egyénközpontú stratégiák elsajátítására a szolgáltatási rendszer fejlesztése érdekében. A célcsoport tagjai közül 12 főt készítenek fel a képzettségének megfelelő, nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásra, megteremtik a foglalkoztatás személyi és tárgyi feltételeit, majd személyi végigkövetést biztosítanak a foglalkoztatás során. 2 fő részére a projektmenedzsment ad kiadványszerkesztői munkát.

EA-03

Projekt címe:
REFOMENTOR Foglalkozási Rehabilitáció Központú Mentorhálózat kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Főpályázó:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ

Partnerek:
Foglalkoztatási Célú Non-profit Szervezetek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szövetsége
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont
Major és Gubicz Faipari és Kereskedelmi Kft.
Sector Hungary 1992 Biztonsági Szolgáltató és Ker. Rt.
Alföld GIS Informatikai Kft.

Támogatás összege: 347 068 euró

Rövid leírás: A projekt keretében civil háttérintézményi bázissal 13 fős megyei mentorhálózatot építenek ki és működtetnek, valamint a mentorok közreműködésével 20 fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű munkanélkülit helyeznek el és foglalkoztatnak a nyílt munkaerőpiacon.

EA-06

Projekt címe: „Kele"

Főpályázó:
Módszertani Ápoló- Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet

Partnerek:
Sz.Sz.B.Megyei Önkormányzat "Kikelet" Ápoló-Gondozó Otthon
Sz.Sz.B.Megyei Önkormányzat "Kék Madár" Ápoló-Gondozó Otthon
Sz.Sz.B.Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona
Sz.Sz.B.Megyei Önkormányzat
ÉFOÉSZ Sz.Sz.B. Megyei Szervezete

Támogatás összege:
200 000 EURO

Rövid leírás: A projekt célja a tartós bentlakásos szociális szakellátást biztosító intézményekben élő értelmi fogyatékos és halmozottan sérült emberek részére adekvát terápiás foglalkoztatás tárgyi és személyi feltételeinek optimális szintű biztosítása, hat nagy Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézmény együttműködésével. Kapcsolódó tevékenység az intézményekben létrehozott kerámiaüzemek, szövőüzemek, gyertyaöntő üzemek és növényházak, fejlesztő szobák kialakítása. A projekt keretében 90 fő (partnerenként 15-15 fő) terápiás foglalkoztatását biztosítják, 5-6 fős terápiás csoportokat hoznak létre, melyek keretén belül egyéni fejlesztési tervek alapján zajlik a munka.

EA-07

Projekt címe: Esély a teljes életre!

Főpályázó:
Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola

Partnerek:
Nyíregyházi Kenyérgyár Kft.
Tulipa Kft.
Sz.Sz.B. Megyei Munkaügyi Központ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Sz.Sz.B. Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közm
űvelődési Intézete és Továbbképző Központja
ÉFOÉSZ Sz.Sz.B. Megyei Szervezete

Támogatás összege: 380 525 euró

Rövid leírás: A projekt a speciális szakiskolás enyhén értelmi fogyatékos tanulók nyílt munkaerőpiacra jutását segíti elő motiválás, készség- és képességfejlesztés, szakképzés-fejlesztés, egészségügyi-pszichoszociális támogatás biztosításával, valamint a foglalkoztatás személyi, módszertani és tárgyi feltételeinek megteremtésével. A projektben 12 sütőipari munkásként és 11 fő parkgondozóként elhelyezkedni kívánó tanuló szakképzését és foglalkoztatását tűzték ki célul, a sikeresség garanciáit növelő szolgáltatásokkal megtámogatva. 10 fő végzett értelmi fogyatékos tanuló továbbfoglalkoztatását biztosítják. A projekt kiemelt figyelmet fordít a roma tanulókra, a tanulók és szüleik motiválását, szemléletformálását a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mint partner bevonásával segítik.

EA-08

Projekt címe:
 „Kézben tartjuk": Kézműves műhelyekkel a fogyatékos emberek reintegrációjáért

Főpályázó:
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézet, Hajdúszoboszló

Partnerek:
Szociális Szolgáltató Központ, Hajdúszoboszló
ÉFOÉSZ Hajdúszoboszlói Csoport

Támogatás összege: 62 679 euró

Rövid leírás: A projekt célja a partnerek által ellátott mozgássérültek és értelmi fogyatékosok, ill. az ÉFOÉSZ tagjai részére kézműves műhelyek kialakítása, és ott valódi, kreatív alkotó tevékenység biztosítása a célcsoport részére hetente legalább 3 alkalommal fazekas és fafaragó foglalkozások keretében. A programban 19 fő vesz részt, akik közül legalább 10 önkéntes jelentkezőt foglalkoztatnak. A kreatív fejlesztő felkészítéshez kapcsolódik a segítő szakemberek és oktatók képzése. A fejlesztő felkészítés az egyéni képességek felmérése alapján kidolgozott egyéni fejlesztési terveken alapul. Az elkészült tárgyakból kiállítást és vásárt rendeznek, illetve piackutatásra is sor kerül.

EA-10

Projekt címe:
Nyíregyházi sclerosis multiplex centrum

Főpályázó:
Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány

Támogatás összege: 199 740 euró

Rövid leírás: A 18 hónapos projekt célja egy olyan - hazánkban eddig még nem létező - rehabilitációs centrum létrehozása Nyíregyházán, ahol Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sclerosis multiplexes betegei komplex terápiában és erre épülően olyan képzésekben vehetnek részt, amelyek jelentősen javítják munkaképességüket. A centrumban 6 kórterem kerül kialakításra összesen 16 bentlakásos beteg elhelyezéséhez, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek, vizsgáló helyiség, pszichológiai foglalkoztató és két kreatív foglalkoztató. A szakképzést megalapozó számítógépes felhasználói ismeretek modulok, kommunikációs és álláskeresési tréningek mellett a központ speciális, személyre szabott fiziko- és mentálterápiás szolgáltatásokat is nyújt. A rehabilitációs folyamat 4-12 hetet vesz igénybe. A számítógépes tanfolyam elvégzéséről bizonyítványt kapnak a betegek, így a súlyosan mozgáskorlátozottak részére is lehetőség nyílik bekapcsolódni távmunka végzésébe.

EA-11

Projekt címe: Helyünk a munka világában

Főpályázó: DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

Támogatás összege: 50 059 euró

Rövid leírás: A Derecskén megvalósuló projekt célja az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos emberek esélyegyenlőségének valamint társadalmi integrációjának elősegítése, a fejlesztő felkészítés feltételeinek megteremtése és a célcsoport nyílt munkaerőpiacra történő kijutásának elősegítése. A Dermák Kht-nál védett munkahelyen foglalkoztatják azokat a fogyatékosokat (16 főt), akik a felkészítő programok, ill. szakképzés elvégzése után alkalmassá válnak a segédápolói, varró-szövő, mezőgazdasági, állatgondozási és háztartásvezetési munkákra, továbbá együttműködési szerződést kötnek azokkal a foglalkoztatókkal, akik nyílt munkaerőpiaci viszonyok között kívánják foglalkoztatni a célcsoport tagjait. A célcsoport társadalmi integrációs felkészítése és szakmai képzése mellett a személyi segítők felkészítésére is sor kerül.

EA-14

Projekt címe:
Értelmileg akadályozott fiatalok integrált foglalkoztatásának rendszerszemlélet
ű modellje

Főpályázó:
DMJV Városi Szociális Szolgálat

Partnerek:
DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye
DMJV Terápiás Ház
TIP-TOP '92 Kft.
Matúra and Natúra Alapítvány
A.K.S.D. Kft.
Cseresznye József egyéni vállalkozó
GRB Épít
őipari Kft.
Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum
Nagyerdei Kultúrpark Kht.
DMJV Önkormányzata
Tan Oktató és Szervez
ő Bt.

Támogatás összege: 721 535 euró

Rövid leírás: A projekt célja a Debrecenben nappali vagy bentlakásos ellátásban részesülő, értelmileg különböző mértékben akadályozott és halmozottan sérült 16-30 éves fiatalok társadalmi integrációjának és nyílt munkaerőpiaci megjelenésének támogatása. A projekt központi eleme a fejlesztő felkészítés 150 fiatal részére, differenciált kimenetekkel, visszacsatolásokkal. 36 fiatal részvételével 3 OKJ-s (parkgondozó, települési hulladékgyűjtő és szállító), adaptált szakképesítést nyújtó tanfolyam és 30 fő részvételével 3 betanító képzés (agyagformázó, famegmunkáló, takarító) lebonyolítására kerül sor. 20 főt készítenek fel egységes, rendszerszemléletű segítőmunkára. Új szolgáltatásként kerül bevezetésre a személyi segítés, a foglalkoztatási utógondozás, a foglalkoztatás-szervezés és a szállító szolgáltatás. A partneri együttműködés segítségével 60 fiatal gyakorló, tranzit- és integrált foglalkoztatása valósul meg. A szakmai tapasztalatcserét nemzetközi konferencia segíti. A program keretében reprezentatív szocio-kulturális, szükséglet- és életmódfelmérést is végeznek, melynek eredményeit adatbázisban rögzítik.

EM-01

Projekt címe:
Értelmi fogyatékos személyek munkaszocializációja, manuális képességeinek fejlesztése, terápiás és nyílt munkaer
őpiaci foglalkoztatása

Főpályázó:
Jó Szándék Alapítvány

Partnerek:
Heves Megyei Önkormányzat Id
ősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete
Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány
Fish and Food Élelmiszeripari Halfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.
Horse Fish Bt.

Támogatás összege: 527 500 euró

Rövid leírás: A projekt célja középsúlyos, illetve enyhe fokban értelmi fogyatékosok felkészítése fejlesztő foglalkoztatás keretei között a terápiás illetve védett foglalkoztatásban való részvételre. A védett foglalkoztatás személyi, tárgyi feltételeinek megteremtése: rehabilitáció területén dolgozó munkatársak képzése, tematika kidolgozása és gyakorlati képzési program a célcsoportok integrációjához szükséges szolgáltatásokhoz. A védett foglalkoztatásban részt vevő munkahelyek dolgozóinak felkészítése a fogyatékos emberekkel való együttműködésre. Terápiás foglalkoztatás legalább 10 fő középsúlyos értelmi fogyatékos számára, védett foglalkoztatás végrehajtása legalább 10 fő számára (18 hónap továbbfoglalkoztatással).

EM-08

Projekt címe:
Kommunikáció a munkahelyen – Társadalmi adaptáció elősegítése hallássérülteknél

Főpályázó:
Szív a Szívért Alapítvány

Partnerek:
Nógrád Megyei Munkaügyi Központ
Mikszáth Kálmán Kereskedelmi, Élelmiszeripari, Vendéglátó, Idegenforgalmi és Gazdasági Középiskola

Támogatás összege: 473 613 euró

Rövid leírás: A térségben élő 8. általános iskolai végzettséggel rendelkező hallássérültek (24 fő) számára szakképesítés nyújtása, valamint a képző intézmény alkalmassá tétele későbbi, esetleg más fogyatékossági területre is kiterjedő képzés biztosítására. Módszertani segédanyag kidolgozása a célcsoporttal foglalkozó szakemberek munkájához, a munkába állás elősegítéséhez, illetve munkában tartáshoz. Az integrált foglalkoztatás feltételeinek megteremtése 12 fő részére, modellprogram végrehajtása a hallók és hallássérültek kölcsönös alkalmazkodására építve.

EM-09

Projekt címe: Mozgáskorlátozottak integrált foglalkoztatása az egészségügyre váró innovációban

Főpályázó: B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Partnerek:
Szemere Bertalan Szakképz
ő és Művészeti Középiskola
Regionális Civil Központ Alapítvány
Mozgáskorlátozottak B.A.Z. Megyei Egyesülete
Segít
ő Szállítás Alapítvány

Támogatás összege: 349 826 euró

Rövid leírás: A projekt célja 15 fő mozgáskorlátozott személy integrált foglalkoztatásra való felkészítése számítógép kezelő szakmai képesítés megszerzése mellett kompetencia elvű levéltárosi, gépírási, távmunka képzés során, majd modell értékű közalkalmazotti státusú alkalmazásuk. Mindehhez személyi segítség nyújtását valamint a foglalkoztatás tartós környezeti átalakítását tervezik.

EM-10

Projekt címe:
Autisták és megváltozott munkaképesség
ű emberek foglalkoztatása

Főpályázó:
Miskolci Autista Alapítvány

Támogatás összege: 159 200 euró

Rövid leírás: A projekt keretében összesen 14, a Miskolci Autista Alapítvány által működtetett Autisták Családi Otthonában és Napközi Otthonában gondozott, illetve speciális szakiskolát végzett, értelmi fogyatékossággal élő fiatal fejlesztő foglalkoztatása valósul meg. Foglalkozásvezetőként 6 megváltozott képességű munkavállalót alkalmaznak, felkészítést követően. A résztvevők fejlesztő felkészítése, foglalkoztatása kosárfonás, állattartás, illetve állati termékek feldolgozása, szőnyegszövés, lábtörlőkészítés során történik. A rászoruló fiatalok a végzett munka mellett szakszerű gondozásban és fejlesztésben is részesülnek. A projekt lezárulása után 10 fő továbbfoglalkoztatását vállalta az UWYTA Kht. célszervezet.

Impresszum Adatvédelem Technikai ajánlások Jogi nyilatkozat

A honlap az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával készült.